1 Kutatásunkhoz a következő föladatokat fogalmaztuk meg:

1     Kutatásunkhoz a következő feladatokat fogalmaztuk meg:

-          a harmadfokú képzés hatásainak összehasonlító vizsgálata Közép-Európa néhány átalakuló térségében;

-          a képzések iránti igények átalakulásának statisztikai-összehasonlító vizsgálata egy kiválasztott határközi térségben;

-          az új felsőoktatási törekvések (intézményi, helyi és regionális "oktatáspolitikák") föltárása és nyomon követése;

-          a gazdasági átalakulás és a felnőttképzés összefüggéseinek föltárása és különbségeinek összehasonlítása.

2     Azokra a korábbi kutatásainkra alapozunk, amelyekben - OTKA, valamint NKFP támogatással - a kisebbségi és a határmenti oktatás helyzetét tártuk föl. A jelen kutatásban a következő problémákat tanulmányozzuk:

-          Kibontakozóban vannak-e határokon átnyúló regionális felsőoktatási terek?

-          Hozzájárul-e a felsőoktatás a hátrányos helyzetű térségek gazdasági fölzárkóztatásához?

-          Hozzájárul-e a felsőoktatás egy regionális identitás kialakulásához?

-          Kiegészíti-e a felnőttképzés a lemaradó térségek felsőoktatási kísérleteit (regionális tanulási terek)?

3    E problémák tanulmányozása közben a következő megközelítéseket használjuk:

-          összehasonlító pedagógiai és oktatáspolitikai megközelítések (a határközi térségek adottságainak megfelelően);

-          oktatásökológiai (oktatásföldrajzi) megközelítések (egy kiválasztott térség népességmozgásának tanulmányozásában);

-          nevelésszociológiai megközelítések (a harmadfokú képzések és helyi intézményszervezések vizsgálatában).

 

CONNECTIONS


Debreceni Egyetem
H-4032 Debrecen
Egyetem tér 1. II/202.
Tel/Fax: +36 (52) 512-900 / 22660
t.cegledi@gmail.com
MAP
TERD 2009