Hermeneutikai megközelítések a felsőoktatás kutatásában


Hermeneutikai megközelítések a felsőoktatás kutatásában

 

Kutatócsoportunk a kisebbségi felsőoktatás kutatás hermeneutikai megközelítését mutatta be a IX. Országos Neveléstudományi Konferencián 2009. november 21-én.
 

Elnök: Prof. Dr. Kozma Tamás

A szimpózium összefoglalása:

Mintegy tíz éves kutatásunk során olyan felsőoktatási intézményeket tanulmányoztunk
kül- és belföldön, amelyek az 1989/90-es fordulat pillanataiban jöttek létre. Ezeknek az
intézményeknek a sajátszerűségei (harc a legitimitásért, civil szerveződések, az alapítók
politikai szerepvállalásai, verseny a határon átnyúló támogatásokért stb.) a felsőoktatás
tanulmányozásának új szemléletét és módszertanát követelték meg. Intézményi vizsgálatokat
(esettanulmányozás, terepmunka) elemezve azt a szemléletmódot mutatjuk be,
amely ebben a munkában alakult ki és sikeresen alkalmazható a felsőoktatás rejtett dimenzióinak
föltárásában. Ezek az eljárások (módszerek): az egyes intézményekben alkalmazott
nyelvezet elemzése, szimbólumaik értelmezése, az épületek térbeli elhelyezkedésének
jelentése, a hallgatói és oktatói campus-lét vizsgálata, kísérletek az intézményi
"életvilágok" megragadására, az intézményi keletkezéstörténetek (narratívumok)
összegyűjtése.

Az előadások rövid összefoglalói letölthetők innen.
(http://terd.unideb.hu/doc/hermeneutika.pdf)

 

ELÉRHETŐSÉG


Debreceni Egyetem
H-4032 Debrecen
Egyetem tér 1. II/202.
Tel/Fax: +36 (52) 512-900 / 22660
t.cegledi@gmail.com
TÉRKÉP
TERD 2009