Résztvevők

Résztvevők

Prof. Dr. Kozma Tamás - kutatás-vezető

 
Dr. Teperics Károly - alprogram-vezető


Dr. Juhász Erika - alprogram-vezető


Dr. habil Pusztai Gabriella - alprogram-vezető


Bordás Andrea Koordinátor


Ceglédi Tímea Koordinátor

 

Prof. Dr. Kozma Tamás

 

Kutatásunk vezetőjeként fontosnak tartom, hogy megjelenítsük a társadalmi és gazdasági fejlődés egy alternatív stratégiáját: az elmaradott térségek kiemelkedését oktatásuk, felnőttképzésük és kultúrájuk fejlesztése által.

 

Emellett a komparatív csoport vezetőjeként arra törekszem, hogy e több államhoz tartozó, soknemzetiségű térség politikai történéseit egymásra vonatkoztatva, a nemzetközi összefüggésekre figyelemmel ismerjük meg és értékelhessük.

 

Nagy hangsúlyt fektetek a doktoranduszok bevonására, mivel olyan kezdő kutatókról van szó, akik szívesen mennek terepre, friss szemmel figyelnek, és ugyanakkor képesek a hallottakat kritikusan is földolgozni.

 

Saját honlapom

Elérhetőségeim:

+36 52 512922 (intézet)

kozmat@ella.hu

 

 

Dr. habil Pusztai Gabriella

 

Kutatásunkban az Intézményi kutatások csoport vezetőjeként az intézményi csoport munkájának koordinálását látom el. Előképzettségem és kutatási tapasztalataim segítik a kutatás szakszerű és kreatív irányítását. Oktatáskutatóként az oktatáspolitikai és az oktatásszociológiai szemlélet együttes alkalmazása hozzásegít ahhoz, hogy az mikro- és makroszintű folyamatok kölcsönhatásait is képes legyek kitapintani. Nagy hangsúlyt fektetek a doktoranduszok kutatócsoporttá formálására, hogy ráérezzenek a közösségben, felelősségteljesen végzett munkavégzés örömére.

 

Saját honlapom

 

gabriella.pusztai@ella.hu

 

 

Dr. Teperics Károly

 

Kutatásunkban a "Területi statisztika" csoportot vezetem. Történelem-földrajz szakos végzettségem, illetve társadalom földrajzi érdeklődésem a problémák sajátos, területi vonatkozásainak felismerését, hangsúlyozását teszi lehetővé. A térbeliség szempontjai mellett a reálgazdaság, a területfejlesztés irányába való kapcsolatok feltárását tartom fontosnak. A kutatócsoport kialakításakor a felsőoktatás kérdéseivel foglalkozó doktorandusz hallgatóimra támaszkodtam.

 

Önéletrajz: (http://geo.science.unideb.hu/tarsfold/TepericsK.htm)

Publikációs lista: http://www.mtakpa.hu/kpa/kereso/slist.php?kozid=16237

Elérhetőségek:

Telefon/fax:      +36-52-319-008, +36-52-512-900/22647

e-mail: teperics@puma.unideb.hu

mobil:               +36-30-9986-022

 

Dr. Juhász Erika

 

A lifelong learning munkacsoport vezetőjeként a felnőttképzés intézményrendszerének kutatására és a felnőttképzés által a térség számára nyújtható társadalmi tőke vizsgálatára helyezem a hangsúlyt. Munkatársaimmal keressük azokat a pontokat, ahol a térségben a felsőoktatás és a felnőttképzés összekapcsolódik, egymást kiegészíti a társadalmi-gazdasági átalakulásban a térség folyamatos fejlesztéséért vívott harcban.

Munkacsoportunkban tapasztalt kutatók és doktoranduszok együttműködése valósul meg, ahol mindenki érvényesíteni tudja különböző végzettségeit és szemléletmódját, amelyben a közös nevezőt a felnőttképzési tanulmányok és tapasztalatok adják, ezt egészítik ki a jogi, történelmi, szociológiai, földrajzi stb. tanulmányok, valamint az állami, a piaci és a civil szektorhoz kötődő tapasztalatok.

 

Elérhetőségeim:

Tel.: +36-52/512-900/22279-es mellék

E-mail: juhasz.erika@yahoo.com

Honlap: http://dragon.unideb.hu/~muvtud/hun/tanjuhasz.html

 

 

ELÉRHETŐSÉG


Debreceni Egyetem
H-4032 Debrecen
Egyetem tér 1. II/202.
Tel/Fax: +36 (52) 512-900 / 22660
t.cegledi@gmail.com
TÉRKÉP
TERD 2009