Pusztai Gabriella


Pusztai Gabriella - Kocsis Mihály: Magyar hallgatók "Bolognában" A felsőoktatási szerkezetváltás hatása a hallgatótársadalomra
 (2009: Veszprém, ONK szimpózium)


A TERD kérdőíves felmérésének eredményei is bemutatásra kerültek a Magyar hallgatók "Bolognában", a felsőoktatási szerkezetváltás hatása a hallgatótársadalomra című szimpóziumban 2009. november 19-én a IX. Országos Neveléstudományi Konferencián.

Elnök: Dr. habil Pusztai Gabriella

Opponens: Kocsis Mihály

A szimpózium rövid összefoglalása:

A bolognai folyamat felsőoktatásra gyakorolt hatását vizsgáló tanulmányok egyik vonulatát az átalakulás lépéseire koncentráló, elsősorban szakértői munkák képezik, a másik vonulathoz a felsőoktatás átstrukturálódását társadalmi, gazdasági szempontból elemző, a diverzifikálódással, a felsőoktatás aktorainak karakterében és funkcióiban bekövetkezett változásokkal vagy a nemzetközi modellek átalakulásával foglalkozó munkák tartoznak. A felsőoktatás-politika aktorainak és az oktatótársadalomnak e folyamattal kapcsolatos ismereteit és vitáit elemző vizsgálat alapján egyértelmű volt, hogy az érintettek szerint az átalakulás egyrészt jelentősen átrendezi a hallgatók helyzetét, másrészt bizonytalan társadalmi hatásokkal jár együtt, melyek között kitüntetett kérdés az alapképzésben végző diplomások munkaerő piacra való felkészültsége. Szimpóziumunk a hallgatótársadalom megváltozott helyzetét igyekszik áttekinteni néhány, általunk fontosnak tartott dimenzió vizsgálatával.

A szimpóziumban elhangzott előadások:

ELÉRHETŐSÉG


Debreceni Egyetem
H-4032 Debrecen
Egyetem tér 1. II/202.
Tel/Fax: +36 (52) 512-900 / 22660
t.cegledi@gmail.com
TÉRKÉP
TERD 2009