A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban

A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban

(TERD Zárókonferencia)

 

A TERD kutatás zárókonferenciájára a CHERD-H éves konferencia keretében került sor 2010. május 14-én, Debrecenben. A kutatást és a konferenciát az OTKA támogatta.

Az előadások és poszterbemutatók sokféle megközelítésben dolgozták fel a regionalitás és az oktatás kapcsolatait. A konferencia lehetőséget adott a kutatás négy alprogramjában folyó munka bemutatására és megvitatására. Kiemelt témák voltak: a Partium régió oktatáskutatásai (a TERD-survey két hulláma); a Partium régió kisebbségi felsőoktatás-kutatásai (esettanulmányok); a Partium régió felnőttképzési kutatásai; valamint a Partium régió társadalomföldrajzi kutatásai. Saját eredményeink bemutatása mellet a konferencia kiváló lehetőséget biztosított arra is, hogy a TERD által körüljárt témákkal foglalkozó és abban jártas szakmai közönség megvitassa azokat a kérdéseket, amelyek a TERD előtt és közben felmerültek, s amely kérdések nem csak minket foglalkoztatnak.

Program és absztraktok

Tanulmánykötet (elérhető 2010. július 1-jétől)

 

A konferencián elhangzott előadások diasorai:

 

Ábrahám Katalin - Tőzsér Zoltán: Felnőttképzésben résztvevő partiumi hallgatók munkaerő-piachoz való viszonya

Ádám Erzsébet: Felnőttképzés gyerekcipőben - az Ukrajnai helyzet, különös tekintettel a pedagógus-továbbképzés rendszerére

Alföldi Régióban a rendszerváltás nyomán

Barta Szilvia: Alap- és mesterképzéses hallgatók akadémiai viselkedéshez való hozzáállása a Partiumban

Bocsi Veronika: Törésvonalak. Hallgatói értékvilágok belső rétegzettsége egy három ország határán fekvő régió felsőoktatási intézményeiben

Bordás Andrea: A Komáromi Városi Egyetem - a teljesített küldetés

Buda Mariann: Iskolai zaklatás - egy kutatás tanulságai a tanárképzés számára

D. Farkas Csilla: Új katolikus egyetemek Kelet-Közép-Európában

Dusa Ágnes Réka - Sőrés Anett: Formális és informális csoporttagságok a debreceni egyetemisták körében

Éles Csaba: Eszmei fároszok Apáczaitól Zrínyiig - A magyar nemzetnevelés gondolatkörének gyökérzete a 17. században

Engler Ágnes: A tanulási beruházások háttere egy inaktív csoport esetében

Erdei Gábor - Tőzsér Zoltán: Az OKJ vizsgarendszerének változásai: egy országos kutatás tanulságai

Fónai Mihály - Márton Sándor: A tehetséggondozó program hallgatóinak professzió-képe - egy sokváltozós modell-magyarázat lehetséges elemei

Fónai Mihály - Nyilas Orsolya: Iskolai végzettség, tanulási motivációk és képzési programok roma felnőttek körében

három ország határán fekvő régió felsőoktatási intézményeiben

Hollósi Hajnalka Zsuzsanna: A szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat hallgatói összetétele

Juhász Erika, főiskolai docens, DE BTK: Felnőttképzés és regionalitás. Plenáris előadás.

Kenyeres Attila Zoltán: A hírérték, mint szelekciós tényező a tematikus ismeretterjesztő televíziós csatornák műsorrendjének szerkesztésekor

Kész Attila: Kárpátaljai magyar kisebbség értelmiségének megújulását befolyásoló tényezők változásai

Kovács Klára -Varga Szabolcs: Érték-preferenciák a DE hallgatói körében

Kozma Tamás, egyetemi tanár, DE BTK: Tanuló régió. Plenáris előadás.

Madarász Tibor: A profitorientált felnőttképzők egy esete (Esettanulmány)

Májas Anikó: Felsőfokú végzettség alakulása Románia magyarok lakta településein

Márkus Edina: Kompetenciák és munkaalkalmasság a felnőttképzés szemszögéből

Marton Melinda: Szczepanski felsőoktatás-szociológiája

Molnár Balázs: Hallgatói netgeneráció: mítosz vagy valóság?

Németh Nóra Veronika: Mit? Mennyit? Miért? Olvasásszociológiai vizsgálat kvantitatív és kvalitatív módszerekkel

Nyüsti Szilvia - Ceglédi Tímea: A három versengő dimenzió - kísérlet hallgatói típusok kialakítására a tanulás, a szabadidő és a munka dimenziója mentén

Oszlánczi Tímea: A civil szervezetek felnőttképzési tevékenysége - a nagyváradi

Papp Éva: Berettyóújfalu továbbra is iskolaváros szeretne lenni

Pásztor István Zoltán: Az észak-alföldi régió cigányságának területi jellemzői

Petrás Ede: Az Alföld átalakuló főiskolahálózata

Pusztai Gabriella, egyetemi docens, DE BTK: A regionális intézményi kutatások oktatáspolitikai konzekvenciái. Plenáris előadás.

Rozsnyai Katalin: A középfokú oktatás átalakulásának néhány jellemzője a Dél-

RUHAMA Alapítvány jó gyakorlata

Seres Edina: A BA/BSc végzettség hasznosíthatóságának vizsgálata a Debreceni Egyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán végzett fiatalok körében

Szemerszki Mariann: A harmadfokon való továbbtanulás regionális eltérései

Szilágyiné Szemkeő Judit: Integrált oktatás a tizenkilencedik századi Magyarországon

Szolár Éva: A magyar Bologna

Takács-Miklósi Márta: Eltérések és hasonlóságok: Észak-alföldi régió három megyéjében működő akkreditált felnőttképzési intézmények vizsgálata

Teperics Károly, adjunktus, DE TTK: A Partium régió demográfiai viszonyai. Plenáris előadás.

Tornyi Zsuzsa Zsófia: A Debreceni Egyetem női oldala

 

 

Poszterbemutatók:

 

Árokszállási Andrea: Az értékek szerepe az egészségügyi felsőoktatásban

Bihari Ildikó: Út a "második esély" iskolába

Budavári-Takács Ildikó - J. Klér Andrea: Életcélok a pályaépítéssel összefüggésben

Gál Attila: PISA-diskurzusok

Herczegh Judit: Háló-társak a Debreceni Egyetemen

Máté Krisztina: A munkaerő-piaci helyzet és az iskolázottság kapcsolata a mátészalkai kistérségben

Pinczésné Palásthy Ildikó: Egy posztgraduális szak nyomában

Ponyi László: A kultúra globális és európai kihívásai

Rusinné Fedor Anita: Képzési-komponens, mint családpolitikai eszköz

Tátrai Orsolya: Képzettség - védettség?

ELÉRHETŐSÉG


Debreceni Egyetem
H-4032 Debrecen
Egyetem tér 1. II/202.
Tel/Fax: +36 (52) 512-900 / 22660
t.cegledi@gmail.com
TÉRKÉP




TERD 2009