Területi statisztikai csoport

Területi statisztikai csoport 

Vezető: Dr. Teperics Károly

Asszisztens: Májas Anikó,

Munkatársak: Németh Gábor, Kész Attila, Skoncz Erzsébet

 

Az alprogram célja statisztikai adatbázis készítése a "Partium" ukrajnai (Kárpátalja), romániai (Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyék) és magyarországi (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) részeinek adataiból a felsőoktatás iránti társadalmi igények expanziójának elemzéséhez.

 A feladat ütemezése:

 

I. szakasz (2008. 01. -2008. 06. hónap)

A 18-30 éves korcsoportra, valamint a társadalmi, gazdasági fejlettségi mutatókra vonatkozó statisztikai alapadatok (iskolázottsági, települési, foglalkoztatási) összegyűjtése és elemzése egységes szempontok alapján a régió magyarországi megyéire vonatkozóan.

 

II. szakasz (2008. 07. -2008. 12. hónap)

A 18-30 éves korcsoportra, valamint a társadalmi, gazdasági fejlettségi mutatókra vonatkozó statisztikai alapadatok (iskolázottsági, települési, foglalkoztatási) összegyűjtése és elemzése (egységes szempontok alapján) Kárpátalján és a romániai Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyékben.

 

Az adatgyűjtést nehezíti az országonként eltérő statisztikai rendszer. Az adatszolgáltatás körülményeihez történő alkalmazkodás eredményeként az 1990 és 2001 körüli népszámlálások adatait tudtuk felhasználni, illetve szekunder jelleggel kerestünk (5 éves periódusokban) előrebecsléseket is a számunkra fontosnak ítélt kérdésekben. A magyar megyék esetében 1991, 2001; a romániaiak 1992, 2002; Kárpátalján pedig 1989, 2001 a két felhasznált népszámlálás dátuma.

Az Eurostat rendszerének hiánya miatt az Ukrajnából származó adatokhoz kell igazodnunk. Az információ gyűjtés egységesítése érdekében a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal által kiadott statisztikai szemléhez (mint leggyengébb láncszem) alkalmazkodtunk. Önmagában még ez a kiadvány szerkezete sem egységes, egyes mutatók kötetenként feltűnhetnek, avagy hiányozhatnak. Legnagyobb hiányosság, hogy az országos adatokhoz való hasonlítást csak gazdasági adatok vonatkozásában tudunk tenni. A lakosság nemzeti összetétele, vallási felekezethez való tartozása kizárólag népszámlálási évekhez kötöttek. További fontos hiányossága a statisztikai kiadványoknak, hogy nem tartalmazzák a lakossághoz viszonyított iskolázottság értékeit. Románia adatainak egy részét (foglalkoztatás) csak vásárlás révén tudtuk elérni.

 

Eredmények

Dr. Teperics Károly: A debreceni felsőoktatás demográfiai háttere
Dr. Teperics Károly: A debreceni oktatás területi kapcsolatainak történelmi előzményei
Dr. Teperics Károly: Debrecen oktatási vonzáskörzete
Dr. Teperics Károly: Oktatási együttmőködések a magyar - román - ukrán határ mentén
 

 
ELÉRHETŐSÉG


Debreceni Egyetem
H-4032 Debrecen
Egyetem tér 1. II/202.
Tel/Fax: +36 (52) 512-900 / 22660
t.cegledi@gmail.com
TÉRKÉP
TERD 2009