Vezető:


LLL szervezeti csoport

 

Vezető:

Asszisztens:

Munkatársak:

Dr. Juhász Erika

 Tátrai Orsolya

Dr. Erdei Gábor

Dr. Márkus Edina

dr. Miklósi Márta

dr. Oszlánczi Tímea

Kenyeres Attila

Máté Krisztina

Pacsuta István

Pete Nikoletta

Simándi Szilvia

 

 

Cél:

 

Kutatásunk során célunk a gazdasági átalakulás és a felnőttképzés összefüggéseinek feltárása és különbségeinek összehasonlítása a Partiumi térségben. Ebben központi szerepet szánunk annak a kérdésnek, hogy kiegészíti-e a felnőttképzés a lemaradó térségek felsőoktatási kísérleteit (regionális tanulási terek létrejötte lokalizálható-e)?

A kutatás során építünk korábbi kutatásainkra, különösen azoknak a térségre vonatkozó adataira, így például a Felnőttoktatási Atlasz Kutatásra (FOA), a REVACERN kutatás keretében zajló felnőttoktatás és egyház Közép-Kelet-Európában kutatásainkra.

A kutatás első fázisában feltárjuk a térség felnőttképzési intézményrendszerét, majd esettanulmányokat készítünk legalább 10 felnőttképzési intézményben, amelyek hasonlóságait és különbségeit keressük. A vizsgálatban jelentős a nevelésszociológiai aspektus, nevezetesen az, hogy az adott térség és település társadalmi-gazdasági átalakulása, valamint a jelen levő oktatási (és különösen felsőoktatási) intézmények hogyan befolyásolják a felnőttképzés intézményrendszerét és tartalmait.

 

Főbb eredmények:

Dr. Juhász Erika - Tátrai Orsolya: A TERD - LLL munkacsoport néhány 2008. évi eredménye
 

Dr. Juhász Erika: Az egész életen át tartó tanulás intézményei Hajdú-Bihar megyében
 

dr. Miklósi Márta: Az élethosszig tartó tanulás megjelenése a jogrendszerben
 

dr. Oszlánczi Tímea: Az Európai Unió és Magyarország felnőttképzési joga

Dr. Márkus Edina: Civilek a felnőttképzésben

Dr. Erdei Gábor: A felnőttoktatás mint innováció

ELÉRHETŐSÉG


Debreceni Egyetem
H-4032 Debrecen
Egyetem tér 1. II/202.
Tel/Fax: +36 (52) 512-900 / 22660
t.cegledi@gmail.com
TÉRKÉP
TERD 2009