KÖTETEK, PUBLIKÁCIÓK, KONFERENCIÁK
(TERD, OTKA)

 

A TERD kutatás legfontosabb közzétételei.

1. Kötetek.

2. Konferenciák.

3. Honlap.

Részletes közzétételi lista...

I. Kisebbségi oktatás témában /Komparatív csoport – Kozma Tamás vezetésével/.

I/1. Publikációk:

I/2. Konferencia előadások:

II. Hallgatói vizsgálatok témában /Intézményi kutatások csoport – Pusztai Gabriella vezetésével/ 

II/1. Publikációk:

II/2. Konferencia előadások:

III. Oktatásökológia témában /Területi statisztikai csoport – Teperics Károly vezetésével/ 

III/1. Publikációk:

III/2. Konferencia előadások:

IV. Felnőttképzés témában /LLL szervezeti csoport – Juhász Erika vezetésével/.

IV/1. Publikációk:

IV/2. Konferencia előadások:

 

A TERD kutatás legfontosabb közzétételei

 

1. Kötetek

 

Juhász Erika (szerk.) 2010: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. (Régió és Oktatás V.) Debrecen, CHERD (letölthető: http://cherd.unideb.hu/ dok/kiadvany/Regio_es_OktatasV.pdf)

Kozma Tamás – Ceglédi Tímea (szerk.) 2010: Régió és oktatás: A Partium esete. (Régió és Oktatás VII.) Debrecen, CHERD (letölthető: http://cherd.unideb.hu/ dok/kiadvany/Regio_es_oktatas_VII_cimlapokkal_nyomdakesz.pdf)

Kozma Tamás – Pataki Gyöngyvér (szerk.): Kisebbségi felsőoktatás a Bologna-folyamatban. (Régió és Oktatás VIII.) Debrecen, CHERD (megjelenés alatt)

 

2. Konferenciák
 

A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD kutatás munkaközi konferenciája, 2008, Debrecen) (http://terd.unideb.hu/index.php?o=71)

A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD kutatás záró konferenciája 2010, Debrecen) (http://terd.unideb.hu/index.php?o=1004)

 

3. Honlap

 

A kutatás saját honlapja: http://terd.unideb.hu/

Részletes közzétételi lista

I. Kisebbségi oktatás témában /Komparatív csoport – Kozma Tamás vezetésével/

 

I/1. Publikációk:

 

Ábrahám Katalin – Barabási Tünde: Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány (kézirat)

Ábrahám Katalin – Barabási Tünde: Székelyudvarhely (kézirat)

Bacskai Katinka (2008): Középfokú egyházi oktatás felvidéken. Mester és Tanítvány 19/2008. 81-88.

Bacskai Katinka: Felvidék (kézirat)

Bacskai Katinka: Királyhelmec (kézirat)

Belényi Emese – Flóra Gábor – Hausmann Alice – Szolár Éva: Önazonosság és megújulás: az intézményépítés két évtizede a Partiumi Keresztény Egyetemen. In Kozma, Tamás és Pásztor Gyöngyvér (2010, szerk.) (megjelenés alatt). (T-69160)

Belényi Emese – Flóra Gábor – Hausmann Alice – Szolár Éva: Újrateremtve önmagát – A partiumi magyar egyetemépítés két évtizede. In Kozma Tamás és Juhász Erika (megjelenés alatt).

Bicsák Zsanett Ágnes - D. Farkas Csilla: Szabadegyetem a "Dolomitok Kapujában" (kézirat) Képek

Bicsák Zsanett: A szentegyházi Gyermekfilharmónia...  (kézirat)

Bordás Andrea: SCHOLA COMAROMIENSIS Esettanulmány a Komáromi Városi Egyetemről  (kézirat)

Bordás Andrea – Ceglédi Tímea: Bemutatkozik a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja. Felsőoktatási Műhely, 2010/1. szám

 

D. Farkas Csilla (2006): A Partiumi Keresztény Egyetem oktatáspolitikai diskurzusa. In. (ed) Kozma Tamás: Régió és oktatás. Doktornanduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 147-158.p.

D. Farkas Csilla: Kutatás a Rózsahegyi Katolikus Egyetemen (kézirat)

Hausmann Alice - Szolár Éva - Takács Tamara: Partiumi Keresztény Egyetem,- egyetem egy sajátos múltú térségben (kézirat) Videó

Hollósi Hajnalka (2008): A magyar nyelvű felsőoktatás helyzete Szatmárnémetiben Mester és Tanítvány c. folyóirat, 19.sz.

Hollósi Hajnalka (2008): Der Zustand des (ungarischen) Minderheits-hochschulgewesens in Szatmárnémeti, Grotius c. folyóirat, 2008. Sept.

Hollósi Hajnalka (2008): Felsőoktatási intézmények nemzetközi és hazai rangsora, Mester és tanítványai c. folyóirat, 2008. November, 20. Szám

Hollósi Hajnalka (2008): Kisebbségi (magyar) felsőoktatás helyzete Szatmárnémetiben, Új Pedagógiai Szemle c. folyóirat LVIII. évfolyam 1. Szám

Hollósi Hajnalka (2008): Kisebbségi oktatáspolitika, Napút. IX. évfolyam 4. Szám

Hollósi Hajnalka: Kisebbségi (magyar) felsőoktatás kialakulása Szatmárnémetiben (kézirat)

Jóna György: Az izraeli Schechter Intézet (kézirat)

Kiss Adél: A Sapientia Egyetem csíkszeredai karai (kézirat)

Kozma Tamás – Forray R. Katalin (2010): „Felnőttek a felsőoktatásban.” In: Zrinszky L. ed. 2010 Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2007. Budapest: Gondolat, pp. 99-106.

Kozma Tamás – Juhász Attila (2008): „Minőségbiztosítás a bolognai folyamatban.” Educatio 17, 1: 51-63.

Kozma Tamás – Rébay Magdolna (eds.) (2008): „The Bologna-process in the New EU Countries. European Education 27, 3

Kozma Tamás – Rébay Magdolna (szerk.) (2008): A Bologna-folyamat Közép-Európában, Új Mandátum 

Kozma Tamás (2008): „IIEP’s Contribution to the Transformation in Hungary: A Personal Account.” http://www.iiep.unesco.org/?id=653&

Kozma Tamás (2008): „Politikai rendszerváltozás és felsőoktatási reform.” In: A Bologna-folyamat Közép-Európában. Budapest: Új Mandátum.

Kozma Tamás 2007 „Change agents in East/Central Europe.” In: Tjeldvoll A, Nagy P T et al eds 2006, Balkan Higher Education Challenged to Change. Studies in Educational Management Research 19. Oslo: Centre for Educational Management, pp. 119-34 

Kozma Tamás 2009  „Kisebbségi intézmények a Bologna-folyamatban.” In: Kozma T, Perjés I eds 2009. Új kutatások a neveléstudományokban, pp. 210-21. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottsága

Kozma Tamás 2009  „Meddig terjed a felsőoktatás?”  In: Berács J et al eds Kozma Tamás 2009  Magyar felsőoktatás 2008. NFKK Füzetek 1. Budapest: Corvinus Egyetem pp. 38-50. ISBN978-963-503-395-9

Kozma Tamás 2010  "Expanzió: Tények és előrejelzések, 1983-2020". EDUCATIO 19, 1: 7-18

Kozma Tamás 2010  "Felsőfokú oktatás és regionális átalakulás: a Partium esete." Felsőoktatási Műhely 2010, 1: 99-106

Kozma Tamás 2010  "Kisebbségi intézmények - egy évtized múlva." In: Juhász E ed 2010  Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és Oktatás V. Debrecen: CHERD, pp. 10-14

Kozma Tamás: Kisebbségi intézmények a Bologna-folyamatban (kézirat)

Kozma Tamás-Pusztai Gabriella (2008): Felsőoktatási együttműködések a Partiumban. http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Oktdolg/Kozma_Tamas/doc/felso _egyuttmuk.pdf

Nyilas Ildikó: Gagauzia (kézirat)

Pusztai Gabriella – Szabó Péter Csaba (2008): A bolognai folyamat recepciója Magyarországon. Kozma Tamás – Rébay Magdolna (szerk.) (2008): A Bologna-folyamat Közép-Európában, Új Mandátum 68-85.

Pusztai Gabriella - Szabó Péter Csaba (2008): The Bologna Process as a Trojan Horse.: Restructuring the Higher Education in Hungary. European Education (40.) 2. 85-102.

Stark Gabriella Mária: A Vasile Goldis Nyugati Egyetem... (kézirat)

Stark Gabriella: A bolognai rendszer a tanító- és óvónőképzésben. Kutatási részbeszámoló. pp. 310-318.  In: Pedagógusképző Intézet Évkönyve (Anuarul Institutului de Pregătire Didactică), 2010, Kolozsvár, Casa Cartii de Stiinta

Stark Gabriella: Hatékony-e a bolognai rendszer alapképzése a tanító- és óvónőképzés terén? Kutatási részbeszámoló. pp. 60-72.  In: Bura László (szerk, 2009): Sodrásban 1999-2009. Státus Kiadó, Csíkszereda

Szabó Péter Csaba: Két Kisebbségi intézmény esete Oktastóinterjúk alspján  (PKE, Beregszászi Főiskola)  (kézirat)

Szolár Éva – Hausmann Alice: A Partiumi Keresztény Egyetem. Mester és tanítvány, 2008/3. 51-64. (T-69160)

Szolár Éva - Sebestyén Sárközi Anikó: Kisebbségi egyetemek (kézirat)

Szolár Éva: A Bologna-folyamat kritikai fogadtatása a felsőoktatás-kutatás irodalmában. Magyar Pedagógia, 2009/2. 147-167. (T-69160)

Szolár Éva: A felsőoktatás reformja és a Bologna-folyamat Magyarországon. Magyar Pedagógia, 2010 (megjelenés alatt).

Szolár Éva: A magyar Bologna-folyamat. Új Pedagógiai Szemle, 2010 (megjelenés alatt).

Szolár Éva: A romániai felsőoktatás átalakulása 1989/90 után. In Bajusz Bernadett és mtsai (2009, szerk.): Professori Salutem. Debrecen: CHERD. 327-333.

Szolár Éva: Az európai felsőoktatás átalakulása és a Bologna-folyamat céljai. Iskolakultúra, 2009/9. 95-119. (T-69160)

Szolár Éva: Egy kisebbségi egyetem metamorfózisa. In Kozma Tamás és Perjés István (2008, szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottsága. 339-353.

Szolár Éva: Mi a Bologna-folyamat? In Kozma Tamás és Pásztor Gyöngyvér (2010, szerk.) (megjelenés alatt). (T-69160)

Szolár Éva: New Opportunities, Old Challenges: The Romanian Denominational Higher Education in the Bologna Process (kézirat)

Szolár Éva: Rendszerváltozás a felsőoktatásban és egy kisebbségi egyetem regionális önértelmezése a Partiumban. In Juhász Erika (2010, szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Debrecen: CHERD-H. 93-97.

Szolár Éva: Szervezetelméletek a felsőoktatás-kutatásban. Új Pedagógiai Szemle, 2009/8-9. 27-46.

Szolár, Éva: Church-owned Higher Education and the Democratization of Romania. Conference paper. Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions - 8th Conference of the European Association for the Study of Religions. Czech Republic, Brno, 7-11 September 2008. Stored by: ERIC (lásd: www.eric.ed.gov).

Szolár, Éva: New Opportunities, Old Challenges: The Romanian Denominational Higher Education in the Bologna Process. Christian Higher Education, 2010/2. 124-150. (T-69160)

Takács Tamara: Az interjús kutatási módszer sajátosságai. Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. V. Kiss Árpád Emlékkonferencia Kötete; Debrecen, DAB Székház, 2007. szeptember 28-29. (megjelenés alatt)

Takács Tamara: Denominational Status and Media-Related Attitudes among the Hungarian Students in Transylvania. In: Pusztai Gabriella (szerk.) Régió és Oktatás IV. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe, University of Debrecen, 2008. CHERD, Center for Higher Education and Research Development

Takács Tamara: Egy egyetem belső világa, A Partiumi Keresztény Egyetemen készült kvalitatív vizsgálat. In: Kozma Tamás, Perjés István (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban, Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola, Budapest, 2008. Magyar Tudományos Akadémia, Pedagógiai Bizottsága

Takács Tamara: Határon túli magyar hallgatók a debreceni és a nyíregyházi felsőoktatásban. Educatio, 15. évf. 2006. 1. sz.

 

I/2. Konferencia előadások:

 

Ádám Erzsébet: Felnőttképzés gyerekcipőben - az Ukrajnai helyzet, különös tekintettel a pedagógus-továbbképzés rendszerére (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Bacskai Katinka: A királyhelmeci "városi egyetem" esete

Bordás Andrea: A Komáromi Városi Egyetem - a teljesített küldetés (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Bordás Andrea: Élmények, kudarcok és kihívások a Komáromi Városi Egyetem kutatása kapcsán (2009, ONK)

D. Farkas Csilla: Új katolikus egyetemek Kelet-Közép-Európában (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Hollósi Hajnalka Zsuzsanna: A szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat hallgatói összetétele (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Hollósi Hajnalka: Hermeneutikai módszerek a Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat tanulmányozásában (2009, ONK)

Hollósi Hajnalka: Szatmárnémeti magyar nyelvű felsőoktatásának kialakulása és perspektívái (2008, ONK)

Juhász Attila, D. Farkas Csilla, Bicsák Zsanett Ágnes: A Bolzano-i Szabadegyetem mint kisebbségi felsőoktatási "minta-egyetem" (2008, ONK)

Kozma Tamás: Tanuló régió. Plenáris előadás. (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Kozma Tamás: Hermeneutikai megközelítések a felsőoktatás kutatásában (2009: Veszprém, ONK szimpózium)

Kozma Tamás: Kisebbségi intézmények a Bologna-folyamatban (2008: Budapest, ONK szimpózium előadás)

Petrás Ede: Az Alföld átalakuló főiskolahálózata (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Szabó Péter Csaba: Két kisebbségi intézmény esete oktatói interjúk alapján (ONK 2008)

Szolár Éva: A Bologna-folyamat „hermeneutikája”. Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság, IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Veszprém. 2009. november 19-21.

Szolár Éva: A magyar Bologna-folyamat. A harmadfokú oktatás szerepe a regionális átalakulásban. Debrecen, MTA-DAB székház. 2010 május 14.

Szolár Éva: A romániai egyházi felsőoktatás arculata. Hatékony tudomány – pedagógiai kultúra – sikeres iskola, VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2008. november 13-15.

Szolár Éva: Templom és iskola. A harmadfokú oktatás szerepe a regionális átalakulásban, Debrecen, MTA-DAB székház. 2008 június.

Szolár Éva: Felsőoktatáspolitikai rendszerváltozás és kisebbségi egyetem a Partiumi térségben. Hatékony tudomány – pedagógiai kultúra – sikeres iskola, VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2008. november 13-15.

Takács Tamara: A „Debreceni Iskola” helyszínei és professzorai fényképeken. A „Debreceni Iskola”, Neveléstudomány történeti vázlata konferencia, DAB Székház, Debrecen, 2006. október 24.

Takács Tamara: A Partiumi Keresztény Egyetem, mint az értelmiségi utánképzés műhelye. III. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolc, 2010. január 29.

Takács Tamara: Az interjús kutatási módszer sajátosságai. Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. V. Kiss Árpád Emlékkonferencia; Debrecen, DAB Székház, 2007. szeptember 28-29.

Takács Tamara: Denominational status and media-related attitudes among the Hungarian students in Transylvania. REVACERN, Nemzetközi konferencia - Poszterbemutató - CHERD Center for Higher Education and Research Development, DAB Székház, Debrecen, 2007. június 08.

Takács Tamara: Denominational status and national-ethnic identity among the Hungarian students in Transylvania. REVACERN, International Conference, Religions and Values – Central and Eastern European Research Network, University of Szeged József Attila Study and Information Centre, Ady tér 10. 6722 Szeged, Hungary, 2008. április 24-26. http://www.revacern.eu/

Takács Tamara: Egy egyetem belső világa – A határon túli magyar felsőoktatás világa – hallgatói szemmel. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém, 2009. november 19-20.

Takács Tamara: Felsőoktatáspolitikai rendszerváltozás és kisebbségi egyetem a Partiumi térségben. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, 2008. november 13-15. (Szerzőtárs: Szolár Éva)

Takács Tamara: Határon túli magyarok a debreceni és nyíregyházi felsőoktatásban. Pszichológia szakhét, Debreceni Egyetem, 2006.

Takács Tamara: Határon túli magyarok a felsőoktatásban. Poszterbemutató VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2006. október 16-18.

Takács Tamara: Határon túli magyarok a felsőoktatásban. Poszterbemutató Régió és Oktatás Konferencia, Budapest, 2006. június 2.

Tőzsér Zoltán – Ábrahám Katalin: A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD) Zárókonferencia. CHERD-Hungary. A felnőttképzés aktuális kutatásai c. szekció,  DAB Székház Debrecen. 2010. május 14. Felnőttképzésben résztvevő partiumi hallgatók munkaerő-piachoz való viszonya 

Tőzsér Zoltán – Ábrahám Katalin: Változás.Válság.Váltás.Hu A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése. 2009. november 13-14. Debreceni Egyetem, Debrecen. 6/a Oktatás és társadalom az Alföldön c. szekció. Oktatásszociológiai szakosztály. Az előadás címe: Tudás és/vagy kompetenciák? Végzős hallgatók részvétele felnőttoktatásban.

Zoltán Tőzsér – Katalin Ábrahám:  3th International Conference for Theory and Practice in Education. Intercultural Communication, Multicultural Education, 27-29th May, 2010. Békéscsaba, Hungary. Adult Education Section. Title of the Presentation: Graduating Students’ Participation in Adult Education. (In English)

Zoltán Tőzsér – Katalin Ábrahám:  European Educational Research Association EERA, ECER - the European Conference on Educational Research. Pre-Conference for Post-graduate and Young Researchers. Helsinki, Finland, 23-28th August, 2010. Title of Presentation:Knowledge or/and Competences? Participation of Graduate Students in Adult Education. (In English)

Zoltán Tőzsér – Katalin Ábrahám: The Annual Conference of the Hungarian Sociological Society. 13-14th November, 2009. Debrecen, Hungary. Education and Society in the Hungarian Great Plain. Title of the Presentation: Knowledge and/or Competences? Graduating Students’ Participation in Adult Education. (In Hungarian )

Zoltán Tőzsér – Katalin Ábrahám:  The Impact of Tertiary Education on Regional Development (TERD) Conference, CHERD-Hungary, Emerging Questions in Adult Education Section, 14th May, 2010. Debrecen, Hungary. Title of the Presentations: a)      Graduating students’ relationship to the labour-market in the Partium Region (In Hungarian).

 

II. Hallgatói vizsgálatok témában /Intézményi kutatások csoport – Pusztai Gabriella vezetésével/

 

II/1. Publikációk:

 

Ábrahám Katalin – Tőzsér Zoltán (2009): Tudás és/vagy kompetenciák? Végzős hallgatók részvétele felnőttoktatásban In Paksi Veronika – Tibori Tímea (szerk.): Változás. Válság. Váltás. Hu. Absztraktok. Magyar Szociológiai Társaság. Budapest, 2009. ISBN 978-963-886333-0-0.

Ábrahám Katalin – Tőzsér Zoltán (2010): A felnőttképzésben résztvevő partiumi hallgatók munkaerőpiachoz való viszonya In Régió és oktatás 6. (Magyar nyelven) Közlésre elfogadva

Ábrahám Katalin – Tőzsér Zoltán (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education. In Practice and Theory in Systems of Education (Angol nyelven) - Közlésre elfogadva

Ábrahám Katalin – Tőzsér Zoltán (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education. In Karlovicz János Tibor (szerk:): 3rd International Conference for Theory and Practice in Education. Intercultural Communication, Multicultural Education. Absztraktok. Neveléstudományi Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-88422-6-8. (Angol nyelven)

Barta, Szilvia (2010): STUDENTS' MORAL AWARENESS AND RELIGIOUS PRACTICE - THE OUTCOMES OF AN INTERREGIONAL RESEARCH. In Gabriella, Pusztai (ed): RELIGION AND HIGHER EDUCATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. 2010. CHERD-H, Debrecen.

Katalin Ábrahám - Zoltán Tőzsér (2009): Knowledge and/or Competences? Graduating Students’ Participation in Adult Education. In Veronika Paksi – Tímea Tímea (eds): Abstacts. Hungarian Sociological Society, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-886333-0-0. (In Hungarian)

Katalin Ábrahám - Zoltán Tőzsér (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education. In Practice and Theory in Systems of Education (Accepted for Publication) (In English)

Katalin Ábrahám - Zoltán Tőzsér (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education. János Tibor Karlovicz (ed): In 3rd International Conference for Theory and Practice in Education. Intercultural Communication, Multicultural Education. Absracts. Association of Educational Sciences, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-88422-6-8. (In English)

Katalin Ábrahám - Zoltán Tőzsér (2010): Graduating Students’ Relation to the Labour-Market in the Partium Region (Accepted for Publication) (In Hungarian) TER

Németh Nóra Veronika: Művelődés és szórakozás? Alapképzéses hallgatók kultúra-fogyasztási szokásai egy határmenti régióban. In: Forray Katalin - Juhász Erika (szerk.) (2009): Nonformális - informális - autonóm tanulás. Debreceni Egyetem. (312-319 p.)

Német Nóra Veronika: Vallásosság és kultúra (Hallgatók kulturális attitűdje a vallásosság tükrében) - (Megjelenés 2010 szeptemberben - a pécsi Konferencia kötetben)

Takács Tamara: A debreceni és a kolozsvári egyetem diákjainak összehasonlító vizsgálata. In: Juhász Erika (szerk.) Régió és oktatás, Debrecen, 2006. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete

Takács Tamara: Felekezeti hovatartozás és médiával kapcsolatos attitűdök az erdélyi magyar diákok körében. Educatio, 16. évf. 2007. 2. sz. (megjelenés alatt)

Takács Tamara: Identitás és előítéletesség a kolozsvári diákok körében. Educatio, 16. évf. 2007. 1. sz. 

II/2. Konferencia előadások:

 

Barta Szilvia: Alap- és mesterképzéses hallgatók akadémiai viselkedéshez való hozzáállása a Partiumban (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Barta Szilvia: Hallgatók tanulmányi munkaattitűdjei (ONK 2009)

Bocsi Veronika: Törésvonalak. Hallgatói értékvilágok belső rétegzettsége egy három ország határán fekvő régió felsőoktatási intézményeiben (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Dusa Ágnes Réka - Sőrés Anett: Formális és informális csoporttagságok a debreceni egyetemisták körében (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Engler Ágnes: A tanulási beruházások háttere egy inaktív csoport esetében (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Kovács Klára - Varga Szabolcs: Érték-preferenciák a DE hallgatói körében (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Kozma Tamás, egyetemi tanár, DE BTK: Tanuló régió. Plenáris előadás. (TERD

Németh Nóra Veronika: 2009. március 20. "Nonformális - Informális - Autonóm tanulás" (Eger) Előadás címe: Művelődés és szórakozás?Alapképzéses hallgatók kultúra-fogyasztási szokásai egy határmenti régióban

Németh Nóra Veronika: 2009. november 19-21. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia (Veszprém) Előadás címe: Művelődési szokások a felsőoktatás különböző szektoraiban tanuló hallgatók körében

Németh Nóra Veronika: 2009. november 6-7. Kálvin - Magyarság - Európa nemzetközi multidiszciplináris konferencia. (Pécs) Előadás címe: Vallásosság és kultúra

Németh Nóra Veronika: 2009. szeptember 18-19. VI. Kiss Árpád emlékkonferencia (Debrecen) Előadás címe: Kultúra „harmadfokon”.A harmadfokú képzésben részt vevő hallgatók viszonya a kultúrához

Németh Nóra Veronika: 2010. május 14. TERD Konferencia (Debrecen) Előadás címe: Mit? Mennyit? Miért? Olvasásszociológiai vizsgálat kvantitatív és kvalitatív módszerekkel

Nyüsti Szilvia - Ceglédi Tímea: A három versengő dimenzió - kísérlet hallgatói típusok kialakítására a tanulás, a szabadidő és a munka dimenziója mentén (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Pusztai Gabriella - Kocsis Mihály: Magyar hallgatók "Bolognában" A felsőoktatási szerkezetváltás hatása a hallgatótársadalomra (2009: Veszprém, ONK szimpózium)

Pusztai Gabriella: A regionális intézményi kutatások oktatáspolitikai konzekvenciái. Plenáris előadás. (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Pusztai Gabriella: A hallgatói kapcsolatrendszer változó mintázatai és ezek hatása a tanulmányi eredményességre (2009 ONK)

Pusztai Gabriella: Oktatás és társadalmi tőke

Pusztai Gabriella: Társadalmi tőkeforrások egy határmenti régióban (2008 ONK)

Seres Edina: A BA/BSc végzettség hasznosíthatóságának vizsgálata a Debreceni Egyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán végzett fiatalok körében (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Takács Tamara: A határon túli magyar felsőoktatás világa hallgatói szemmel. Oktatás, nevelés, élethossziglani tanulás, A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája, Székesfehérvár, 2010. január 15.

Takács Tamara: A kulturális és a társadalmi tőke hatása a tanulmányi eredményességre. Poszterbemutató Regionalitás és oktatás európai dimenzióban országos konferencia, Debrecen, DAB Székház, 2005. (Szerzőtárs: Madarász Tibor)

Takács Tamara: A Partiumi Keresztény Egyetem diákjaival készült interjús kutatás bemutatása. A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD) DAB Székház, Debrecen, 2008. június 24.

Tőzsér Zoltán – Ábrahám Katalin: A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD) Zárókonferencia. CHERD-Hungary. A felnőttképzés aktuális kutatásai c. szekció,  DAB Székház Debrecen. 2010. május 14. Felnőttképzésben résztvevő partiumi hallgatók munkaerő-piachoz való viszonya 

Tőzsér Zoltán – Ábrahám Katalin: Változás.Válság.Váltás.Hu A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése. 2009. november 13-14. Debreceni Egyetem, Debrecen. 6/a Oktatás és társadalom az Alföldön c. szekció. Oktatásszociológiai szakosztály. Az előadás címe: Tudás és/vagy kompetenciák? Végzős hallgatók részvétele felnőttoktatásban.

Zoltán Tőzsér – Katalin Ábrahám:  3th International Conference for Theory and Practice in Education. Intercultural Communication, Multicultural Education, 27-29th May, 2010. Békéscsaba, Hungary. Adult Education Section. Title of the Presentation: Graduating Students’ Participation in Adult Education. (In English)

Zoltán Tőzsér – Katalin Ábrahám:  European Educational Research Association EERA, ECER - the European Conference on Educational Research. Pre-Conference for Post-graduate and Young Researchers. Helsinki, Finland, 23-28th August, 2010. Title of Presentation:Knowledge or/and Competences? Participation of Graduate Students in Adult Education. (In English)

Zoltán Tőzsér – Katalin Ábrahám:  The Annual Conference of the Hungarian Sociological Society. 13-14th November, 2009. Debrecen, Hungary. Education and Society in the Hungarian Great Plain. Title of the Presentation: Knowledge and/or Competences? Graduating Students’ Participation in Adult Education. (In Hungarian )

Zoltán Tőzsér – Katalin Ábrahám:  The Impact of Tertiary Education on Regional Development (TERD) Conference, CHERD-Hungary, Emerging Questions in Adult Education Section, 14th May, 2010. Debrecen, Hungary. Title of the Presentations: a) Graduating students’ relationship to the labour-market in the Partium Region (In Hungarian). 

III. Oktatásökológia témában /Területi statisztikai csoport – Teperics Károly vezetésével/

 

III/1. Publikációk:

 

Garami Erika (2010): A humán erőforrás területi különbségei, In Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus, Center for Higher education Research and Development, Debrecen.

SÜLI-ZAKAR I. – KOZMA G – EKÉNÉ ZAMÁRDI I.. – TEPERICS K.  (2006): A kulturális gazdaság jelentősége Debrecenben. – In.: A népességtől a természeti erőforrásokig  (szerk.: Kiss É.), Sopron, pp. 169-189.

TEPERICS K. (2006): A Partium régió felsőoktatásának demográfiai háttere.- Régió és oktatás – A „Regionális egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. (szerk.: Juhász E.) Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen pp. 337-345.

TEPERICS K. (2007): A Debreceni Református Kollégium történelmi vonzáskörzete. – In.: Süli-Zakar I. (szerk.): A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok  szerepe a kibővült Európa keleti perifériáján, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen pp. 165-171.

TEPERICS K. (2007): Educational co-operations along the Hungarian-Romanian-Ukrainian border. – In.: G, Delanty- D, Pantea- K, Teperics (eds.) Europe from Exclusive Borders to Inclusive Frontiers, Eurolimes, Volume 4, Oradea-Debrecen, pp.37-49.

TEPERICS K. (2009): A debreceni oktatás területi kapcsolatainak történelmi előzményei.- Föld és Ember 2009/1-2. pp. 61-83.

Teperics Károly (2007): A Debreceni Református Kollégium történelmi vonzáskörzete. – In.: Süli-Zakar I. (szerk.): A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európa keleti perifériáján, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen pp. 165-171.

Teperics Károly (2007): Educational co-operations along the Hungarian-Romanian-Ukrainian border. – In.: G, Delanty- D, Pantea- K, Teperics (eds.) Europe from Exclusive Borders to Inclusive Frontiers, Eurolimes, Volume 4, Oradea-Debrecen, pp.37-49.

Teperics Károly: A debreceni felsőoktatás demográfiai háttere (kézirat)

Teperics Károly: A debreceni oktatás területi kapcsolatainak történelmi előzményei (kézirat)

Teperics Károly: Debrecen oktatási vonzáskörzete (kézirat)

Teperics Károly: Oktatási együttműködések a magyar - román - ukrán határ mentén (kézirat)

 

III/2. Konferencia előadások:

 

Májas Anikó: Felsőfokú végzettség alakulása Románia magyarok lakta településein (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Pásztor István Zoltán: Az észak-alföldi régió cigányságának területi jellemzői (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Teperics Károly: “From Kaliningrad to the Black Sea - Intercultural Dialogue and New Interpretation of the Frontier “ Nemzetközi konferencia, Oradea, 2007. június 05-09. Előadás címe: Hungarian-romanian-ukranian educational relations across the boarders.

Teperics Károly: „Gondoljunk egy közös jövőre: Nagyvárad és Debrecen határon átívelő agglomerációja 2020” Nemzetközi tudományos konferencia - Debrecen, 2006. december 15. Előadás címe: Nagyvárad és Debrecen lehetőségei qz emberi erőforrások fejlesztésének területén.

Teperics Károly: „Nagyvárad-Debrecen (Bihar-Bihor eurorégió) határon átnyúló agglomeráció” Nemzetközi tudományos konferencia - Debrecen, 2007. május 7-8. Előadás címe: A debreceni oktatás területi kapcsolatainak történelmi háttere

Teperics Károly: „Tanuljunk egymástól” Magyar –szlovák nemzetközi konferencia, Vác, 2010 július 3. Előadás címe: Oktatási célú nemzetközi migráció Debrecenben

Teperics Károly: A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD) Nemzetközi zárókonferencia, Debrecen, 2010 május 14. Előadás címe: A Partium régió demográfiai viszonyai

Teperics Károly: Duna térségi kohézió. II. Interregionális nemzetközi konferencia, Dunaújváros, 2009 július 02. Előadás címe: Az oktatás szerepe a nemzetközi migrációban – esettanulmány: Debrecen 

IV. Felnőttképzés témában /LLL szervezeti csoport – Juhász Erika vezetésével/

 

IV/1. Publikációk:

 

Ábrahám Katalin – Tőzsér Zoltán (2009): Tudás és/vagy kompetenciák? Végzős hallgatók részvétele felnőttoktatásban In Paksi Veronika – Tibori Tímea (szerk.): Változás. Válság. Váltás. Hu. Absztraktok. Magyar Szociológiai Társaság. Budapest, 2009. ISBN 978-963-886333-0-0.

Ábrahám Katalin – Tőzsér Zoltán (2010): A felnőttképzésben résztvevő partiumi hallgatók munkaerőpiachoz való viszonya In Régió és oktatás 6. (Magyar nyelven) Közlésre elfogadva

Ábrahám Katalin – Tőzsér Zoltán (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education. In Practice and Theory in Systems of Education (Angol nyelven) - Közlésre elfogadva

Ábrahám Katalin – Tőzsér Zoltán (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education. In Karlovicz János Tibor (szerk:): 3rd International Conference for Theory and Practice in Education. Intercultural Communication, Multicultural Education. Absztraktok. Neveléstudományi Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-88422-6-8. (Angol nyelven)

Erdei Gábor: A felnőttoktatás mint innováció  (kézirat)

Juhász Erika: Az egész életen át tartó tanulás intézményei Hajdú-Biharmegyében. In: Pusztai Gabriella (szerk.): Régió és oktatás. Európai dimenziók. [Tanulmányok a nevelésszociológia köréből sorozat I. kötet.] Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete - CHERD,2005. pp. 252-261.

Juhász Erika - Tátrai Orsolya: A TERD - LLL munkacsoport néhány 2008. évi eredménye (kézirat)

Juhász Erika (2008): Research of the history of the Hungarian adult education. In SZÍN13/6. szám, 18-21. p. (OTKA szám?)

Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó (OTKA szám?)

Juhász Erika (2010): Felnőttképzés és regionalitás – egy kutatás margójára. In Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Debrecen, CHERD, 33-39. p. (OTKA szám?)

Juhász Erika: Az egész életen át tartó tanulás intézményei Hajdú-Bihar megyében (kézirat)

Juhász, Erika (2008): Local Religious Communities and Organizations in Central and Eastern Europe as Venues for Adult Education, In. Pusztai Gabriella (eds.): Régió és oktatás IV. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe, Center of Higher Education Research and Development, Debrecen 

Katalin Ábrahám - Zoltán Tőzsér (2009): Knowledge and/or Competences? Graduating Students’ Participation in Adult Education. In Veronika Paksi – Tímea Tímea (eds): Abstacts. Hungarian Sociological Society, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-886333-0-0. (In Hungarian)

Katalin Ábrahám - Zoltán Tőzsér (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education. In Practice and Theory in Systems of Education (Accepted for Publication) (In English)

Katalin Ábrahám - Zoltán Tőzsér (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education. János Tibor Karlovicz (ed): In 3rd International Conference for Theory and Practice in Education. Intercultural Communication, Multicultural Education. Absracts. Association of Educational Sciences, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-88422-6-8. (In English)

Katalin Ábrahám - Zoltán Tőzsér (2010): Graduating Students’ Relation to the Labour-Market in the Partium Region (Accepted for Publication) (In Hungarian) TER

Márkus Edina: Civilek a felnőttképzésben (kézirat)

Miklósi Márta (2009): Kik, miből és miért képeznek az Észak-Alföldön? In Felnőttképzés, 6. évf., 3. szám, 43-46. p.

Miklósi Márta: Az élethosszig tartó tanulás megjelenése a jogrendszerben (kézirat)

Oszlánczi Tímea (2010): Felnőttképzési intézmények kutatása az Észak-Magyarországi régióban. In Juhász Erika (szerk.):Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Debrecen, CHERD, 374-379. p.

Oszlánczi Tímea: Az Európai Unió és Magyarország felnőttképzési joga (kézirat)

Takács-Miklósi Márta (2010): Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben. Doktori értekezés. Kézirat. Debrecen, (DE BTK)

 

IV/2. Konferencia előadások:

 

Ábrahám Katalin - Tőzsér Zoltán: Felnőttképzésben résztvevő partiumi hallgatók munkaerő-piachoz való viszonya (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Ádám Erzsébet: Felnőttképzés gyerekcipőben - az Ukrajnai helyzet, különös tekintettel a pedagógus-továbbképzés rendszerére (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Erdei Gábor - Tőzsér Zoltán: Az OKJ vizsgarendszerének változásai: egy országos kutatás tanulságai (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Juhász Erika: Felnőttképzés és regionalitás. Plenáris előadás. (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Kenyeres Attila Zoltán: A hírérték, mint szelekciós tényező a tematikus ismeretterjesztő televíziós csatornák műsorrendjének szerkesztésekor (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Márkus Edina: Kompetenciák és munkaalkalmasság a felnőttképzés szemszögéből (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Máté Krisztina: A munkaerő-piaci helyzet és az iskolázottság kapcsolata a mátészalkai kistérségben – poszterbemutató (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Oszlánczi Tímea: A civil szervezetek felnőttképzési tevékenysége - a nagyváradi (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Takács-Miklósi Márta: Eltérések és hasonlóságok: Észak-alföldi régió három megyéjében működő akkreditált felnőttképzési intézmények vizsgálata (TERD Zárókonferencia, 2010, Debrecen)

Tátrai Orsolya: Képzettség - védettség? – poszterbemutató (TERD Záró-konferencia, 2010, Debrecen)

 

 

Összeállította: Ceglédi Tímea

2010 augusztus

ELÉRHETŐSÉG


Debreceni Egyetem
H-4032 Debrecen
Egyetem tér 1. II/202.
Tel/Fax: +36 (52) 512-900 / 22660
t.cegledi@gmail.com
TÉRKÉP
TERD 2009