Intézményi kutatások csoport

 

Intézményi kutatások csoport

 

Vezető:
 

 Szakmai tanácsadó:

Asszisztens:

 

Munkatársak:

Dr. habil. Pusztai Gabriella
 


Fényes Hajnalka

Ceglédi Tímea

 

Ábrahám Katalin

Bajusz Bernadett

Barta Szilvia

Bicsák Zsanett Ágnes

Bihari Ildikó

Bordás Andrea

D. Farkas Csilla

Dusa Ágnes

Fekete Ilona Dóra

Gál Attila

Kovács Klára

 

Márkus Zsuzsanna

Németh Nóra Veronika

Nyüsti Szilvia

Pataki Gyöngyvér

Tornyi Zsuzsa Zsófia

Tőzsér Zoltán

Sebestyén-Sárközi Anikó

Seres Edina

Sőrés Anett

Török Ágnes

Varga Szabolcs

 

 

 

Célunk:

 

Az intézményi kutatások célja, hogy a vizsgált felsőoktatási intézmények hallgatóinak és oktatóinak társadalmi és kulturális hátterét, intézményválasztási motívumait, pályafutásukkal kapcsolatos aspirációit feltérképezzük.

Különös színt jelent kutatásunk, hiszen kérdőíves vizsgálataink segítenek betekintést nyerni a vizsgált intézmények hallgatóinak véleményébe, mindennapjaiba, s ezzel a helyi és országos oktatáspolitikai koncepciók kidolgozásának alapját is képezhetik.

 

Eredményeink:

Legújabb eredményeink megerősítik azt a korábbi vizsgálataink alapján kibontakozó képet, hogy a térség felsőoktatási intézményei sajátosan hátrányos helyzetű hallgatótársadalommal rendelkeznek, akik nemcsak családjuk társadalmi státusa, szüleik munkaerőpiaci pozíciója, kulturális fogyasztása miatt küszködnek nehézségekkel, hanem az előbb említettekhez még egy sor települési és regionális hátrány adódik hozzá, amely erőteljesen módosítja ezeknek a fiataloknak a saját pályájukkal kapcsolatos elképzeléseit.

 

Survey 2008

A minta regionális, a partiumi térségre (Magyarország egy határmenti régiójára) vonatkozik. Három ország (Magyarország, Románia és Ukrajna) magyar tannyelvű felsőfokú intézményeiben folyt a lekérdezés, és az adatfelvétel 2008-ban zajlott. A mintában Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felsőoktatási intézményei (Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola), valamint néhány határontúli intézmény (nagyváradi székhelyű Partium Keresztény Egyetem, a Nagyváradi Állami Egyetem, a Babes - Bólyai Tudomány Egyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) hallgatói szerepeltek. A célpopulációt a harmadéves (végzős) BA és BSc képzésben résztvevő hallgatók alkották. A minta karonként reprezentatív, az összes karról létszámarányosan kerültek lekérdezésre a hallgatók. Mivel a végzős BA és BSc hallgatókról nem rendelkeztünk teljes körű listával, ezért a mintavétel csoportos lekérdezés keretében zajlott, véletlenszerűen szemináriumi csoportok kerültek teljes körűen lekérdezésre. A minta elemszáma N= 1362 Fő.

Kérdőív BA
Kérdőív MA

 

Tanulmányok:

Pusztai Gabriella - Kozma Tamás:
Felsőoktatási együttműködések a "Partium" térségben


 

Németh Nóra Veronika: Művelődés és szórakozás? Alapképzéses hallgatók kultúra-fogyasztási szokásai egy határmenti régióban. (Megjelenés alatt - tanulmánykötetben)

 

Németh Nóra Veronika: Vallásosság és kultúra (Hallgatók kulturális attitűdje a vallásosság tükrében) - (Megjelenés alatt - Konferencia kötetben)

Ábrahám Katalin - Tőzsér Zoltán: Felnőttképzésben résztvevő Partiumi hallgatók munkaerőpiachoz való viszonya
 

Konferencia szerepléseink:

 

Társadalmi tőkeforrások egy határmenti régióban
Oktatás és társadalmi tőke

Pusztai Gabriella - Kocsis Mihály: Magyar hallgatók "Bolognában" A felsőoktatási szerkezetváltás hatása a hallgatótársadalomra (2009: Veszprém, ONK szimpózium)


Barta Szilvia: Hallgatók tanulmányi munkaattitűdjei


Németh Nóra Veronika: Művelődési szokások a felsőoktatás különböző szektoraiban tanuló hallgatók körében


Pusztai Gabriella: A hallgatói kapcsolatrendszer változó mintázatai és ezek hatása a tanulmányi eredményességre 

Intézményi kutatások

2004-2005:

Régió és oktatás

Európai dimenziók

 

A szerkesztő előszava

Pusztai Gabriella

 

Regionalitás és oktatás európai dimenzióban

Berényi Dénes

 

Régiók és kisebbségek

 

Régió, regionalizmus, regionalizáció

Süli-Zakar István

 

Felsőfokú képzés és regionális rendszerváltozás

Kozma Tamás

 

Oktatáspolitika és kisebbségvédelem

Csordás Annamária

 

Magyar nyelvú felsőoktatás Kárpátalján

Orosz Ildikó

 

Felsőoktatás-politika Romániában - a konszenzus esélye?

Mandel Kinga

 

 

Oktatás és helyi társadalom

 

Helyi kezdeményezések a harmadfokú képzésben

Nagy Éva - Szabó Péter Csaba - Szerepi Anna

 

A regionális identitás megjelenésének vizsgálata

Nagy Éva

 

A felsőfokú szakképzések települési beágyazottsága

Petrás Ede

 

Kapcsolathálózatok a helyi társadalomban

Juhász Attila

 

Egy kistérség oktatási anomáliái
Jankó Krisztina

 

Humán erőforrások a romániai Bihar megyében

Szilágyi Györgyi - Flóra Gábor - Ary Gyula

 

 

Diákok és hallgatók

 

A debreceni középiskolások továbbtanulási tervei

 

Madarász Tibor -Takács Tamara

 

Fiatalok és az Európai Unió

Fináncz Judit

 

Hallgatók határon innen és túl

Fényes Hajnalka

 

A hallgatók időfelhasználása

Bocsi Veronika

 

A hallgatók olvasási szokásai

Kóródi Márta

 

A hallgatók családalapítással kapcsolatos attitűdjei

Engler Ágnes -Bocsi Veronika

 

A hallgatók munkaérték preferenciái

Fónai Mihály - Zolnai Erika - Kiss János

 

 

Civil közösségek

 

Nemzeti és vallási identitás kisebbségi és többségi helyzetben

Gereben Ferenc

 

Társulások, partnerségek az oktatásban

Imre Anna

 

Különböző iskolafenntartók diákjainak felsőoktatási eredményessége

Pusztai Gabriella

 

A felvidéki magyar egyházi gimnáziumok diákjainak nemzeti és vallási identitása

Bacskai Katinka

 

 

Élethosszig tartó tanulás

 

Az egész életen át tartó tanulás intézményei Hajdú-Bihar megyében

Juhász Erika

 

Az élethosszig tartó tanulás megjelenése a jogrendszerben

Miklósi Márta

 

Civilek az élethosszig tartó tanulásért

Márkus Edina

 

A felnőttoktatás mint innováció

Erdei Gábor

 

Távoktatás a régióban

Kakukné Jakabacska Andrea

 

A szülői szervezetek és az iskola a gyakorlatban

Sári Mihály

 

 

Műhelyek és kiadványok

 

A Nyíregyházi Főiskola Neveléstudományi és Szociálpedagógiai Tanszéke

Gönczi Ibolya

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kutatóműhelyei

Gabóda Béla

 

Partiumi Egyetemi Szemle- Partium Kiadó

Demeter Szilárd

 

A debreceni pedagógiai iskola kutatóműhely

Brezsnyánszky László

 

 

ELÉRHETŐSÉG


Debreceni Egyetem
H-4032 Debrecen
Egyetem tér 1. II/202.
Tel/Fax: +36 (52) 512-900 / 22660
t.cegledi@gmail.com
TÉRKÉP
TERD 2009